MEER BTW TERUG TE VRAGEN BIJ NIEUWBOUW

Wanneer u aan het nieuwbouwen bent of dat gaat doen, moet u dit even goed lezen.

Als u ondernemer bent in het kader van de omzetbelasting in combinatie met de aanschaf van zonnepanelen, kunt u meer BTW terug krijgen dan tot nu toe het geval was. U kunt niet alleen de BTW over de aanschafprijs van de zonnepanelen terug vragen, maar ook over een deel van de totale stichtingskosten. Belanghebbenden hebben een procedure aangespannen waarin werd gesteld, dat zonnepanelen er niet kunnen zijn zonder een dak en een dak niet zonder muren en dus was men van mening, dat de BTW welke over de stichtingskosten betaald moeten worden, ook terug te vragen moet zijn. De rechter vond dat te ver gaan, maar vond het wel redelijk dat er een deel van de betaalde BTW terug gevorderd kan worden. 
Hoe dit in de praktijk uitgevoerd gaat worden, wordt nu bekeken. Even in de gaten houden dus!!

Ander goed nieuws is,  dat de regering de salderingsregeling voor zonnepanelen ongewijzigd voortzet tot 1 januari 2023. Vanaf die datum wordt dit voordeel jaarlijks afgebouwd tot nul in 2031.