WIJZIGINGEN WONINGMARKT PER 1 JANUARI 2020

Met ingang van 1 januari 2020 gaan er weer diverse wetten en regelingen wijzigen betreffend de woningmarkt:

  • de Nationale Hypotheek Garantie grens stijgt naar € 310.000,-- en de premie wordt verlaagd naar 0,7%
  • de hypotheekrente-aftrek daalt sneller: van 49% naar 46%
  • bij tweeverdieners wordt het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% meegeteld; dit was 70%
  • het eigenwoningforfait daalt en wordt 0,6%; dit was 0,65%
  • de energiebelasting gaat omlaag
  • vve’s met zonnepanelen kunnen BTW-vrijstelling krijgen
  • de huurtoeslaggrens gaat naar € 737,14.

Wij wensen u een succesvol en gezond 2020 toe.