OVERHEIDSMAATREGELEN VOOR AANPAK WONINGMARKT

De huizenmarkt in Nederland zit al enige tijd zo goed als op slot. Dit is mede het gevolg van onze overheid die niet of niet voldoende met maatregelen komt om deze situatie aan te pakken. Hopelijk gaat daar nu verandering in komen. Op Prinsjesdag heeft de overheid nieuwe plannen aangekondigd om de woningmarkt weer gezond te krijgen zowel in de huur- als de koopsector.

Eén van die maatregelen is om de huurstijging te beperken; nu stijgen huren onevenredig veel als gevolg van de stijging van de marktwaarde. Het kabinet wil de huurstijging afremmen door maximaal een derde van de WOZ-waarde mee te laten tellen bij de vaststelling van de huurprijs.

In het verlengde daarvan gaan de scheefwoners (mensen met een te hoog inkomen wonend in een sociale huurwoning) in een korte tijd fors meer huur betalen.

Gemeenten kunnen straks een bijdrage uit een nog op te richten bouwfonds krijgen teneinde nieuwbouwprojecten rendabel te maken. Veelal is dat nu niet mogelijk door de hoge grondprijzen.

Om starters een goede kans op de woningmarkt te bieden, leeft het plan om de overdrachtsbelasting van 2% te schrappen; daar tegenover staat dat beleggers juist meer overdrachtsbelasting zouden moeten betalen. De haalbaarheid van dit plan hangt ook af van het feit of de belastingdienst dergelijke maatregelen op korte termijn kan uitvoeren.