NIEUWBOUW IN PEIZE

De gemeente Noordenveld is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuw uitbreidingsplan in Peize nu het laatste plan De Lange Streeken II zo goed als vol is. Het nieuwe plan is het plan Peize-Zuid wat ligt tussen de Achteromweg, De Pol en de Oostingslaan. Zoals het nu lijkt zullen er ca 150 woningen worden gebouwd, verdeeld over rijtjeshuizen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande huizen; vooralsnog komen er geen woningen in de sociale huursector.

Het is de bedoeling dat het een gasvrije locatie gaat worden, m.a.w. de woningen krijgen geen aansluiting op het gasnet, maar zullen verwarmd worden door middel van aard- of luchtwarmte; in de keuken wordt er elektrisch gekookt en zonneboilers zorgen voor warm water.

De houtwallen welke in het gebied liggen, worden zo veel mogelijk ontzien. In de loop van het voorjaar hoopt men de bestemmingswijzigingsprocedure te starten. Zodra deze procedure achter de rug is, kan het gebied bouwrijp gemaakt worden.

De start van de verkoop is afhankelijk van hoe snel de voorbereidingen zijn afgerond.