AANTAL HUURTRANSACTIES DRASTISCH GEDAALD

Het aantal huurtransacties is het vorige jaar hard gedaald: 13% lager dan in 2022; naarmate 2023 vorderde ging de daling steeds sneller.

Vorig jaar hebben beleggers bijna 12.000 woningen meer verkocht dan dat er werd aangekocht; vooral de goedkopere huurwoningen werden van de hand gedaan.

Zorgen over deze ontwikkeling zijn groot, aangezien de vraag naar huurwoningen nog steeds groot is.

Oorzaak is dat de politiek gaat voor huurprijsverlagingen en meer bescherming van zittende huurders waardoor het rendement op beleggingen in huurwoningen onder druk staat en eigenaren daarom gaan verkopen. Gevolg is dat het aanbod steeds kleiner wordt en de problemen daarmee alleen maar groter.