WONINGSCHAARSTE: ZELFBEWONINGSPLICHT DE OPLOSSING?

Momenteel is de huizenmarkt in Nederland zwaar overspannen; dat geldt ook voor de stad Groningen e.o.; met name de starters op de woningmarkt kunnen heel moeilijk aan een woning komen. Dat heeft niet alleen te maken met het krappe aanbod, maar ook met de particuliere belegger die op de bank bijna geen rente meer ontvangt en dus het geld in stenen stopt om zo een goed rendement te halen. Veel woningen worden op die manier voor de neus van de starters weggekaapt.
De overheid ziet dat ook en probeert met een zg zelf-bewoningsplicht hieraan een halt toe te roepen. De grote vraag is nu: mag de overheid dat doen. Het antwoord daarop is: nee. Het recht van eigendom is een groot recht wat niet zo maar beperkt kan worden, tenzij er sprake is van een algemeen belang wat niet aan de orde is.
Mag een zelf-bewoningsplicht dan nooit: jawel, bijvoorbeeld  in het geval een woningcorporatie een woning verkoopt, wordt er vaak een zelfbewoningsplicht contractueel afgesproken in de vorm van een anti-speculatie beding: de koper moet de woning voor een bepaalde periode zelf bewonen. Een corporatie kan uiteraard alle woningen welke verkocht worden niet zelf gaan bewonen.
Kortom: het probleem van schaarste wordt niet opgeheven door een opgelegde zelfbewoningsplicht.