WARMTEPOMP: ALLEEN VOORDELEN ?

Warmtepompen  worden de laatste jaren steeds meer geplaatst; gevolg daarvan is, dat er ook steeds meer juridische discussies ontstaan omdat een warmtepomp geluid maakt en je krachtens het burenrecht geen onrechtmatig geluidshinder mag veroorzaken. Een pomp mag tussen 23.00 – 07.00 uur maximaal 40 dB en overdag maximaal 45 dB produceren.
Sinds 1 april 2021 worden 2 begrippen gebruikt: geluidsvermogen (geluid wat de pomp zelf veroorzaakt) en geluidsdruk (geluid van de pomp wat de buren ervaren op de erfgrens).
Hoe verder de warmtepomp van de erfgrens staat, des te lager is de geluidsdruk.
Daarom enkele tips om het geluid zoveel mogelijk tegen te gaan:

plaats de warmtepomp zo ver mogelijk van de erfgrens en breng een omkasting aan

  • installeer een lagetemperatuurverwarming (bv vloerverwarming); dan hoeft de pomp minder hard te werken
  • installeer een warmtepomp met nachtinstelling; deze draait ’s nachts op een lage vermogen en produceert dan ook minder lawaai
  • check het energielabel met betrekking tot de dB’s
  • kies het juiste vermogen en schakel hiervoor een deskundige in; de grootte van de pomp moet passen bij de grootte en warmtevraag van je woning.